Click&play

Ba­ga­je mul­te, pri­e­teni, co­pii, pla­nuri de că­lă­to­rie. În toa­tă agi­tația, ai ui­tat să-ți iei ca­me­ra fo­to.

Ioana - - Cuprins -

Va­ca­nța la un sel­fie dis­ta­nță

Să cum­peri una no­uă nici nu poa­te fi vor­ba, pen­tru că ba­nii sunt pen­tru dis­tra­cție. No­roc că ai smar­tpho­ne-ul ca­re înlo­cu­i­ește cu suc­ces lip­sa apa­ra­tu­lui pro­fe­si­o­nal. Ba, mai mult, poți pos­ta ime­diat pe rețe­le­le de so­cia­li­za­re ce­le mai bu­ne fo­to­gra­fii. Fo­lo­sește sel­fi­es­tic­kul pen­tru ce­le mai reuși­te po­ze de grup și la­să voia bu­nă să te cu­prin­dă.

Instan­ta­ne­e­le din con­ce­diu vor fa­ce de­li­ci­ul tu­tu­ror.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.