Cu nua­nța pă­ru­lui la con­trol

Ioana - - Ne Place -

AVON, spe­cia­lis­tul în îngri­ji­rea pă­ru­lui, a lan­sat în Ga­ra Con­sta­nța BRB Sunt la ma­re, un re­cen­să­mânt al B(ru­ne­te­lor), R(oșca­te­lor) și B(lon­de­lor) de pe li­to­ra­lul ro­mânesc. Pe lângă ace­as­tă acți­u­ne, AVON a re­a­li­zat și un qu­izz prin ca­re sta­bi­lește ce­le mai hai­oa­se pre­fe­ri­nțe es­ti­va­le pe li­to­ral, în fun­cție de cu­loa­rea pă­ru­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.