Lah­ma­cun (piz­za tur­ce­as­că) 2 po­rții

Ioana - - De Gustibus -

IN­GRE­DI­EN­TE

Aluat: 3 pa­ha­re de 250 ml făi­nă

2 lin­gu­rițe droj­die us­ca­tă 1 lin­gu­ră za­hăr 1 lin­gu­riță sa­re apă căl­duță Top­ping: 300 g car­ne to­ca­tă 3 ar­dei grași (ver­de, roșu și por­to­ca­liu) to­cați 1 ce­a­pă to­ca­tă 2 roșii to­ca­te ½ le­gă­tu­ră pă­trun­jel to­cat 1 lin­gu­ră pas­tă de roșii 80 ml ulei de floa­re­a­soa­re­lui sa­re, pi­per, chi­mi­on, boia iu­te

1. Se fră­mântă alua­tul din in­gre­di­en­te­le me­nți­o­na­te. Se aco­pe­ră cu un șer­vet și se la­să la cres­cut până își du­ble­a­ză vo­lu­mul.

2. Se mă­ru­nțesc toa­te in­gre­di­en­te­le la ro­bot și se ames­te­că. Se păstrează la fri­gi­der.

3. Se împar­te alua­tul în opt, se întind bla­tu­ri­le, se aco­pe­ră cu șer­vet și se mai la­să la cres­cut 5 min. Se re­par­ti­ze­a­ză pe ele um­plu­tu­ră cu lin­gu­ra și se coc.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.