Cea mai bu­nă fo­to­gra­fie

Ioana - - Află Ce E Nou -

Wor­ld Pho­to­grap­hy Orga­ni­sa­ti­on a anu­nțat des­chi­de­rea se­si­u­nii de înscri­eri pen­tru cea de-a

XII-A ediție a Sony Wor­ld Pho­to­grap­hy Awar­ds, cea mai di­ver­si­fi­ca­tă com­pe­tiție de fo­to­gra­fie din lu­me. Anul aces­ta, înscri­e­ri­le se fac în pa­tru ca­te­go­rii, iar ma­re­le pre­miu es­te de 25.000 de do­lari. Înscri­e­ri­le au înce­put de­ja și sunt des­chi­se până pe 30 noi­em­brie 2018.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.