In­trați în El Encan­to, Rao, 400 pag., 49,90 lei de Su­sa­na Lo­pez Ru­bio,

Ioana - - Află Ce E Nou -

Ro­ma­nul pre­zin­tă po­ves­tea de dra­gos­te din­tre Pa­tri­cio și Glo­ria, soția ce­lui mai puternic ma­fi­ot din Cu­ba, cu ca­re a fost si­li­tă să se că­să­to­re­as­că pe când era ado­les­cen­tă. E o iu­bi­re in­ter­zi­să, în ca­lea că­reia se ri­di­că ne­nu­mă­ra­te ob­sta­co­le. La un mo­ment dat, Pa­tri­cio e ne­voit să fu­gă din Ha­va­na, luând asu­pra sa vi­na uci­de­rii soțu­lui Glo­ri­ei. El cre­de că iu­bi­ta sa a mu­rit în in­cen­di­ul pus la ca­le de soț, în ur­ma că­ru­ia ar­de ma­ga­zi­nul de lux El Encan­to, în ca­re lu­cra Pa­tri­cio, loc em­ble­ma­tic pen­tru Ha­va­na ace­lor vre­muri, un­de veneau in­clu­siv ste­le ale Hol­ly­woo­du­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.