EFECT BENEFIC

Ioana - - Începe Luna Cu -

Pro­tei­nă întâlni­tă în mod na­tu­ral în or­ga­nism, aci­dul hia­lu­ro­nic ofe­ră țe­su­tu­ri­lor elas­ti­ci­ta­te și con­tri­bu­ie la me­nți­ne­rea apei în epi­der­mă. Pro­du­se­le cu acid hia­lu­ro­nic 3D de la el­mi­plant ofe­ră o hi­dra­ta­re in­ten­să, cu acți­u­ne ime­dia­tă și de du­ra­tă, da­to­ri­tă for­mu­lei ino­va­toa­re cu Tri­plu Sis­tem de Acid Hia­lu­ro­nic. Fo­lo­si­te zil­nic, acți­o­nea­ză ca un agent de um­ple­re der­mi­că, ne­te­zind su­pra­fața pi­e­lii ime­diat du­pă apli­ca­re. Cre­ma e o ba­ză bu­nă de ma­chiaj, sin­gu­ră sau com­bi­na­tă cu puțin pri­mer. Ri­du­ri­le și li­ni­i­le fi­ne sunt re­du­se vi­zi­bil pen­tru ca tu să te bu­curi de un ten de po­rțe­lan. el­mi­plant.com

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.