INSPIRAȚIE ȘI CREATIVITATE

Ioana - - Ne Place -

Jes­si­ca Cos­me­tics lan­se­a­ză RENDEZVOUS PHENOM, co­le­cția de toam­nă 2018. Es­te vor­ba des­pre un trio de nua­nțe atră­gă­toa­re, me­ni­te să com­ple­te­ze ori­ce look au­tum­nal. Noi­le cu­lori Phenom au fost cre­a­te să te însoțe­as­că în ori­ce mo­ment, la ori­ce întâlni­re. Cu o for­mu­lă eco-fri­en­dly și 100% cruel­ty free, la­cu­ri­le de un­ghii Jes­si­ca Phenom sunt un must-ha­ve în acest se­zon, pen­tru o ma­ni­chi­u­ră re­zis­ten­tă și atră­gă­toa­re. Se usu­că ra­pid și ofe­ră re­zis­te­nță înde­lun­ga­tă de până la ze­ce zi­le și stră­lu­ci­re in­ten­să. Preț: 54 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.