Extrain­fo

Ioana - - Tu și Lumea -

Cum știi că un zâmbet es­te sin­cer? Atunci când vi­ne din in­te­ri­or, el an­tre­nea­ză și mușchii din ju­rul ochi­lor, nu doar pe cei ai obra­ji­lor. Așa că, da­că îți zâmbește ci­ne­va mai mult de câte­va se­cun­de doar cu mușchii din ju­rul gu­rii, nu e sin­cer.

Prea mul­te ges­turi? Spe­cia­liștii cred că per­soa­ne­le ne­si­gu­re ape­le­a­ză la ges­turi în ex­ces ca să com­pen­se­ze ve­ri­di­ci­ta­tea ce­lor spu­se.

Da­că in­ter­lo­cu­to­rul tău se foi­ește ex­trem de mult în tim­pul con­ver­sați­ei, ori îi e te­a­mă de su­bi­ec­tul dis­cuți­ei, ori se gră­bește și nu știe cum să încheie dis­cuția.

Ju­ca­tul cu pă­rul es­te semn de flirt sau agi­tație ori ne­si­gu­ra­nță.

Se scar­pi­nă la nas? E ne­si­gur.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.