Ade­la Szen­tes

Ioana - - Tu și Lumea -

psi­ho­te­ra­peut

Fa­ce­book: Ser­vi­cii Psi­ho­lo­gi­ce Psi­ho­te­ra­peut - Ade­la Szen­tes Așa cum știm, atunci când ne întâlnim pen­tru pri­ma da­tă cu o per­soa­nă, ea la­să un impact vi­zual asu­pra noas­tră. Pen­tru că dis­cu­tăm des­pre lim­ba­je­le cor­pu­lui, aș dori să adaug fap­tul că noi sun­tem 7% limbaj vor­bit și res­tul de 93% limbaj corporal. Noi tran­smi­tem mult mai mul­tă in­for­mație prin ges­ti­că de­cât prin lim­ba­jul vor­bit.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.