UN PLUS DE SEDUCȚIE

Ioana - - Ne Place -

Mel­ki­or adu­ce cu­lori în ten­di­nțe pen­tru ace­as­tă toam­nă, per­fec­te atât pen­tru zi­le­le căl­du­roa­se, cât și pen­tru ce­le ploi­oa­se. Indi­fe­rent de vre­me, ma­chia­jul tău nu tre­bu­ie să se aba­tă de la re­gu­la per­fe­cți­u­nii. Și ce poa­te fi mai bun de­cât un ruj po­tri­vit pen­tru un ma­chiaj mo­dern?! Un ruj bi­ne ales îți pu­ne în evi­de­nță fru­mu­sețea atră­gând pri­vi­ri­le ce­lor din jur. Doar fe­mei­le știu câtă pu­te­re de seducție stă într-un ruj. De ace­ea, Mel­ki­or a cre­at nua­nțe sen­zați­o­nal de se­du­că­toa­re pen­tru Mat­te Stain. Per­fec­te pen­tru un ma­chiaj ca­re te fa­ce să ra­di­e­zi de fru­mu­sețe. Pret: 49,90 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.