Un aer nou

Ioana - - Ioana Te Vrea Așa -

Vi­ne o vre­me în viața fi­e­că­rui

băr­bat când sim­te ne­voie de o schim­ba­re, de un aer nou. De o cu­loa­re mai fresh, mai pu­ter­ni­că, ca­re să îi dea aer nou. Ne­voi­le băr­ba­tu­lui mo­dern din ziua de azi aduc mult cu alte noas­tre, ale fe­mei­lor, co­rect? Ei sunt la fel de pre­o­cu­pați de șam­poa­ne, tra­ta­men­te, scalp, măști și nua­nța­toa­re. La SP Men, gă­sesc de toa­te, pen­tru toa­te gus­tu­ri­le fi­ne. Ga­ma SP Men are câte o so­luție spe­ci­fi­că pen­tru fi­e­ca­re do­ri­nță mas­cu­li­nă. Ser­vi­ci­i­le și pro­du­se­le con­verg pen­tru o îngri­ji­re per­fec­tă, atât în sa­lon, cât și aca­să.

SP Men are în por­to­fo­liu do­uă pro­du­se de nua­nța­re și îngri­ji­re, GRADUAL TONE Ne­gru și Șa­ten, ca­re îi re­dau cu­loa­rea na­tu­ra­lă pă­ru­lui gri­zo­nant. Nuan­ţa­rea pă­ru­lui că­runt se poa­te re­zol­va ra­pid şi uşor – mai exact, în 10 mi­nu­te to­tul e ga­ta. Es­te efi­ci­ent pe un păr cu până la 70% păr alb.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.