Extra

Ioana - - Click & Play -

MĂ­RI­MEA CONTEAZĂ! Dis­ta­nța din­tre ochi și ecran tre­bu­ie să fie de 1,5 ori mai ma­re de­cât dia­go­na­la ecra­nu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.