Chef Gian­ny Bă­nuță

Ioana - - De Gustibus -

Es­te mem­bru ACE­EA și Eu­ro-to­ques Ro­mânia, câști­gă­to­rul con­cur­su­lui TV Che­fi la Cuți­te (se­zo­nul 3) și ma­na­ger Ho­re­ca Con­sult.

INGRE­DI­EN­TE

250 g mă­lai 250 g făi­nă albă 000 1 lin­gu­riță praf de copt 1 praf de sa­re 400 g za­hăr 250 g unt gras (82%) 2 ouă 100 g mi­e­re 300 g lap­te acru sau iaurt gras.

Opți­o­nal: 1 lin­gu­riță bi­car­bo­nat de so­diu

1. Se încin­ge cup­to­rul la 200°C. Se ames­te­că pen­tru înce­put toa­te in­gre­di­en­te­le us­ca­te (făi­nă, mă­lai, sa­re, praf de copt, bi­car­bo­nat) într-un vas încă­pă­tor. În alt vas se fre­a­că la ro­bo­tul de bu­că­tă­rie sau cu te­lul un­tul cu za­hă­rul; se adau­gă câte un ou și se ba­te încă 2-3 min. până se obți­ne o cre­mă den­să; se adau­gă ½ din can­ti­ta­tea de ames­tec us­cat și se ba­te ener­gic 2-3 min. Se con­ti­nuă până se încor­po­re­a­ză tot ames­te­cul us­cat. 2. Se pu­ne com­po­ziția într-o ta­vă un­să cu unt și ta­pe­ta­tă cu făi­nă, se dă la cup­tor re­du­când tem­pe­ra­tu­ra la 175°C; se la­să 30 min. Se scoa­te din cup­tor și se la­să la ră­cit; se scoa­te din ta­vă, se toar­nă mi­e­re și se ser­vește cu lap­te acru sau cu iaurt.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.