Grin­ch (2018)

Ioana - - Află Ce E Nou -

Când Whos afir­mă că vor fa­ce un Cră­ci­un de trei ori mai ma­re în acest an, Grin­ch își dă se­a­ma că tre­bu­ie să-l fu­re. Între timp, Cin­dy-lou Who, o fa­tă en­tu­zias­ma­tă de săr­bă­toa­re, plă­nu­i­ește cu gașca de pri­e­teni să-l prin­dă pe Moș Cră­ci­un în timp ce își fa­ce tu­rul, pen­tru a-i mu­lțu­mi pen­tru aju­to­rul ofe­rit ma­mei sa­le sin­gu­re. Apoi lu­cru­ri­le se com­pli­că. Gen: ani­mație, co­me­die

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.