Ordi­ne și dis­ci­pli­nă în și­fo­ni­er

Ioana - - Află Ce E Nou -

Ca să faci tre­ce­rea de la va­ră la o toam­nă mai ușoa­ră și mai puțin trau­ma­ti­zan­tă, una din­tre ce­le mai bu­ne so­luții es­te să aplici anu­mi­te re­gu­li. Una din­tre ele sunt cu­rățe­nia și or­di­nea din și­fo­ni­er. Da­că faci toa­te astea, zi­le­le de toam­nă vor fi mai ușor de îndu­rat. Înce­ar­că să împar­ţi ace­as­tă ac­ti­vi­ta­te pe mai mul­te zi­le: o zi pen­tru tri­co­uri, una pen­tru ro­chi­ţe, că­mă­şi, pan­to­fi etc., aşa încât să nu te aglo­me­re­zi şi să nu te lo­veş­ti de mal­dă­re de hai­ne prin ca­să. Oda­tă înce­pu­tă cu­ră­ţe­nia, te vei con­frun­ta cu o pro­ble­mă: nu vei şti la ce să re­nun­ţi şi la ce nu. Noi te aju­tăm şi îţi spu­nem ex­clu­siv pe si­te ce nu mai are voie să exis­te în şi­fo­ni­e­rul tău.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.