Ioa­na, acum și în ediție di­gi­ta­lă!

Ioana - - Află Ce E Nou -

Lu­nă de lu­nă, ai la dis­po­ziție re­vis­ta ta pre­fe­ra­tă la doar un click dis­ta­nță! Astfel, vei pu­tea ci­ti și vir­tual fi­e­ca­re ediție Ioa­na! Pe plat­for­ma mag­zter.com, vei gă­si tot co­nți­nu­tul ediți­ei ti­pă­ri­te, la prețul spe­cial de nu­mai 0,99 do­lari.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.