SFEȘNICE DIN ME­RE

Aro­me naturale și lu­mini ro­man­ti­ce: fa­cem to­tul cu aju­tor din na­tu­ră.

Ioana - - Cum Se Face -

✓ 3 me­re fru­mos co­lo­ra­te, pre­fe­ra­bil roșii ✓ 3 lu­mânări tip pas­ti­lă ✓ 1 lin­gu­ră de con­cen­trat ci­tric sau ze­a­ma de la o ju­mă­ta­te de lă­mâie ✓ un cas­tro­nel ✓ pen­su­lă ✓ pix ✓ cuțit ✓ to­că­tor.

Cum pro­ce­de­zi

1. Spe­li me­re­le și le așe­zi pe un to­că­tor. Iei o lu­mâna­re și o po­ziți­o­ne­zi dea­su­pra unui măr, în cen­trul aces­tu­ia, tra­se­zi cu pi­xul con­tu­rul lu­mână­rii, apoi de­cu­pe­zi pe ur­ma lă­sa­tă cu aju­to­rul cuți­tu­lui. Sco­bești în in­te­ri­o­rul cer­cu­lui cu o lin­gu­riță, astfel încât să re­zul­te o adânci­tu­ră pe mă­su­ra și for­ma lu­mână­rii. Ungi in­te­ri­o­rul sco­bi­tu­rii cu su­cul de lă­mâie sau con­cen­tra­tul ci­tric, apoi in­tro­duci lu­mâna­rea în lă­cașul astfel pre­gă­tit. Re­peți pro­ce­du­ra cu me­re­le ră­ma­se, le șter­gi de even­tua­le pi­că­turi de suc, apoi le așe­zi pe per­vaz, într-o ta­vă pe ma­să ori un­de cre­zi că se po­tri­vesc noi­le sfeșnice.

ATE­NȚIE, da­că me­re­le nu au sta­bi­li­ta­te, pot re­pre­zen­ta un pe­ri­col. Asi­gu­ră-te că stau bi­ne și even­tual taie puțin din par­tea de jos. Unge tăi­e­tu­ra tot cu ze­a­mă de lă­mâie.

12 3 4

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.