ÎN pan­to­fii NOȘTRI

Marie Claire (Romania) - - Shoes First -

ne pla­ce să vor­bim Da­că tot ATÂT DE MULT des­pre PA N TOFI în ge­ne­ral, ne-am gândit să măr­tu­ri­sim și ca­re sunt pre­fe­ri­nțe­le noas­tre. CU TOC SAU FĂ­RĂ TOC, mai cla­sici sau mai flam­boaia­nți, află ca­re sunt MO­DE L E L E DE PA N TOF I pe ca­re le îndră­gește re­da­cția Ma­rie Claire

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.