ÎN APRI­LIE…

Marie Claire (Romania) - - Fashion -

… chiar da­că lu­na ace­as­ta ne-am con­cen­trat asu­pra pan­to­fi­lor, nu am ui­tat de ten­di­nțe­le ves­ti­men­ta­re. Așa­dar, ne-am gândit la ce are pri­mă­va­ra mai fru­mos de ofe­rit și am re­a­li­zat o șe­di­nță fo­to in­spi­ra­tă de gră­dini, ilus­tra­te prin pi­e­se ro­man­ti­ce cu im­pri­meu bo­ta­nic. Ne pre­gă­tim to­to­da­tă de va­ră, așa că vei avea par­te și de o că­lă­to­rie vi­zua­lă în deșert, ac­ce­so­ri­za­tă cu pă­lă­rii și alte obi­ec­te spec­ta­cu­loa­se.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.