Ro­man­tism și fe­mi­ni­ta­te prin ma­chiaj

Marie Claire (Romania) - - Sumar - FO­TO: CARLIJN JACOBS BE­AU­TY EDITOR: ERIN FLAHERY STY­LING: IMRUH ASHA

Se­zo­nul aces­ta pla­se­a­ză în PRIM- PLAN bo­e­me di­re­cți­i­le și ro­man­ti­ce, ca­re CELEBREAZĂ fe­mi­ni­ta­tea de­li­ca­tă grați­oa­să. și TEN ÎNVĂ­LU­IT în acor­duri cal­de,

tran­da­fi­rii,

bu­ze nua­nțe PAS­TE­LA­TE pe ple­oa­pe și coa­furi LE­JE­RE – aces­tea sunt coor­do­na­te­le de be­au­ty pen­tru un gar­den par­ty cu iz OPTZECIST

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.