Sub soa­re­le nop­ţii

Marie Claire (Romania) - - Cinema -

Po­ves­tea ado­les­cen­tei Katie Pri­ce ( Bel­la Thor­ne), o tână­ră de 17 ani, ne­voi­tă să stea izo­la­tă în pro­pria ca­să. Din cau­za unei afec­ţi­uni ra­re, ca­re o fa­ce ex­trem de sen­si­bi­lă la lu­mi­na soa­re­lui și îi pu­ne via­ţa în pe­ri­col, sin­gu­ra per­soa­nă ca­re îi ţi­ne com­pa­nie es­te ta­tăl ei, Jack ( Rob Rig­gle). Între­a­ga ei lu­me se schim­bă în mo­men­tul în ca­re se aven­tu­re­a­ză afa­ră din ca­să, pen­tru a cânta la chi­ta­ră. Pre­mi­e­ra es­te pe 20 apri­lie 2018.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.