Rel a x, ta­ke it eas y

Andre­ea Cipcă, fe­a­tu­res editor

Marie Claire (Romania) - - Shoes First -

Îmi plac pan­to­fii cu toc, deși am avut o pe­ri­oa­dă în ca­re i-am urât, pur și sim­plu, pen­tru că tre­bu­ia să-i înca­lț în fi­e­ca­re zi. Pe vre­mea ace­ea, vi­sam să pot mer­ge la mun­că într-o pe­re­che de încă­lțări co­mo­de. Astă­zi, îmi per­mit des­tul de rar să mă înca­lț cu to­curi, pen­tru că am un stil de viață ca­re ar fa­ce din mer­sul pe to­curi un fel de sport ex­trem. Să fii ma­mă e chiar un job full time și nu pot să am de­cât ad­mi­rație pen­tru fe­mei­le ca­re reușesc să poar­te to­curi în timp ce ale­ar­gă între gră­di­nță, bi­rou și lo­cul de joa­că din parc. Cam din­tot­de­au­na sunt foar­te îndră­gos­ti­tă de cla­si­cii pan­to­fi sport Con­ver­se, dar acum, mai mult ca ni­ci­o­da­tă. Îi com­bin cu je­a­nși și cu ro­chii, cu pan­ta­loni ele­ga­nți sau sport, cam cu ori­ce. Cred că, de fapt, acești pan­to­fi sunt un fel de „jack of all tra­des” ai se­co­lu­lui în ca­re trăim. Con­ver­se Com­me Des Ga­rçons Play, far­fet­ch.com

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.