Afri­ca de Sud IN­SPI­RAȚI­O­NAL

Marie Claire (Romania) - - Inbox -

Influen­ceri din Amman și Du­bai au adop­tat un stil de pro­mo­va­re ba­zat pe sin­ce­ri­ta­te și tran­spa­re­nță to­ta­lă, deși în ță­ri­le din ca­re pro­vin fe­mei­le sunt învăța­te să-și păs­tre­ze gându­ri­le, pă­re­ri­le sau de­ci­zi­i­le ves­ti­men­ta­re doar pen­tru ele, să ai­bă un stil de viață foar­te mo­dest. Fă cu­noști­nță cu fe­mei­le ca­re au cu­raj să spar­gă ba­ri­e­re­le și să se afir­me într-un mod atipic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.