po­lue­a­ză Și tu­ris­mul

Marie Claire (Romania) - - News -

Con­form CERCETĂRILOR Na­tu­re Cli­ma­te Chan­ge, tu­ris­mul glo­bal con­tri­bu­ie cu aproa­pe 8% la to­ta­lul emi­si­i­lor de ga­ze cu EFECT DE SE­RĂ din atmos­fe­ră. Ace­as­tă am­pren­tă de CARBON es­te de trei ori mai ma­re de­cât AMPRENTA le­ga­tă de tu­rism es­ti­ma­tă în ANII TRECUȚI. Stu­di­ul ia în cal­cul nu doar emi­si­i­le le­ga­te de mij­loa­ce­le de CĂ­LĂ­TO­RIE, cum ar fi zbo­rul sau croa­zi­e­ra, ci și IMPAC­TUL bu­nu­ri­lor și ser­vi­ci­i­lor, de la mânca­re la CUMPĂRĂTURI și ca­za­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.