Ca­me­ra lui Gi­o­vanni De Ja­mes Bal­dwin

Marie Claire (Romania) - - Agenda -

Ro­ma­nul pu­bli­cat în 1956 spu­ne o emoți­o­nan­tă po­ves­te de dra­gos­te gay ca­re se pe­tre­ce într-un bar din Pa­ris. Car­tea a de­cla­nșat nu­me­roa­se con­tro­ver­se la vre­mea pu­bli­că­rii și a de­venit un ma­ni­fest pen­tru drep­tu­ri­le LGBTQ. Da­vid, un ame­ri­can ca­re înce­ar­că să-și as­cun­dă pre­fe­ri­nțe­le se­xua­le, se îndră­gos­tește de Gi­o­vanni, un bar­man ita­lian, și se mu­tă împreu­nă cu aces­ta într- o ca­me­ră mi­că de la mar­gi­nea orașu­lui. Re­lația lor se încheie atunci când lo­god­ni­ca lui Da­vid se întoar­ce la Pa­ris și aces­ta e ne­voit să re­nu­nțe la Gi­o­vanni. Edi­tu­ra: Black But­ton Books

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.