Băr­ba­tul ca­re adu­ce fe­ri­ci­rea De Că­tă­lin Do­rian Flo­res­cu

Marie Claire (Romania) - - Agenda -

Ray, ar­tist de vo­de­vil de pe Coas­ta de Est, și Ele­na, cres­cu­tă în or­fe­li­na­te și fa­mi­lii adop­ti­ve, mun­ci­toa­re într-o fa­bri­că de tex­ti­le se întâlnesc pes­te Atlan­tic, între East Ri­ver și Du­nă­re, între Su­li­na și Co­ney Island, între Broad­way și o le­pro­ze­rie do­bro­ge­a­nă. Car­tea aco­pe­ră fre­a­mă­tul Ame­ri­cii de înce­put de se­col XX, pei­sa­jul săl­ba­tic al Del­tei, tra­ge­dia Tur­nu­ri­lor Ge­me­ne și crâmpeie din Ro­mânia de ieri și de azi. Edi­tu­ra Hu­ma­ni­tas

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.