Su­pra­vi­ețu­ind pe ma­re

Marie Claire (Romania) - - Cinema -

Po­ves­tea ade­vă­ra­tă a doi ma­ri­nari pa­si­o­nați ca­re au por­nit într- o că­lă­to­rie pes­te oce­an în 1983. Ta­mi Oldham și Ri­chard Sharp ( Shai­le­ne Woo­dley și Sam Cla­flin) nu au an­ti­ci­pat că vor na­vi­ga di­rect că­tre unul din­tre ce­le mai ca­tas­tro­fa­le ura­ga­ne din is­to­rie. În ur­ma fur­tu­nii de­vas­ta­toa­re, cei doi sunt grav ră­niți și ră­mân fă­ră mij­loa­ce de co­mu­ni­ca­re. Re­gia: Bal­ta­sar Kor­mákur.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.