VA­RA ASTA ...

Marie Claire (Romania) - - Fashion -

... ne-am lă­sat fas­ci­na­te de sti­lul wes­tern, ca­re vor­bește des­pre li­ber­ta­te în toa­te for­me­le ei, de la ati­tu­di­ne la sty­ling. Ne-am înde­păr­tat de oraș în fa­voa­rea unui pei­saj săl­ba­tic, în ca­re am dan­sat în praf și ne-am bu­cu­rat de pi­e­se­le ves­ti­men­ta­re cu franjuri, pe­ne, dan­te­lă, croi­e­li am­ple, de ac­ce­so­rii și de ciz­me­le de cow­boy. Da­că am op­tat pen­tru ne­gru, nu înse­am­nă că am ui­tat de cu­lori. Pen­tru va­ca­nță ne-am gândit la câte­va com­bi­nații de nua­nțe pu­ter­ni­ce, cool și de efect

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.