Cu­prins

Marie Claire (Romania) - - Agenda -

EVENI­MEN­TE A venit tim­pul fes­ti­va­lu­ri­lor. La ma­re, la mun­te, la cas­tel. No­uă ne plac Ne­ver­sea și Elec­tric Cas­tle. FILM Unul din­tre ce­le mai aștep­ta­te fil­me ale ve­rii es­te Mamma mia! O luăm de la ca­păt. CAR­TE Ci­tește un ro­man ca­re a de­cla­nșat nu­me­roa­se con­tro­ver­se la vre­mea pu­bli­că­rii și a de­venit un ma­ni­fest pen­tru drep­tu­ri­le LGBTQ.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.