Infer­nul din zgârie- nori

Marie Claire (Romania) - - Cinema -

Su­per­ve­de­ta Dway­ne Joh­nson joa­că ro­lul fos­tu­lui agent FBI și ve­te­ran de răz­boi, Will Sa­wyer, co­man­dant al uni­tății de ne­go­cia­tori pen­tru si­tuații ca­re im­pli­cau os­ta­tici, de­venit acum con­sul­tant in­de­pen­dent pen­tru se­cu­ri­ta­tea unor zgârie-nori. În cur­sul unei mi­si­uni în Chi­na, aces­ta se tre­zește im­pli­cat într-un in­cen­diu chiar în clă­di­rea pe ca­re ur­ma să o in­spec­te­ze din punc­tul de ve­de­re al se­cu­ri­tății.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.