U.S.A. TE­RA­PIE ATI­PI­CĂ

Marie Claire (Romania) - - Inbox -

Scri­i­toa­rea Ali­son Ro­man s-a vin­de­cat du­pă o des­pă­rți­re cu aju­to­rul mâncă­rii bu­ne și al unei com­pa­nii se­lec­te: ea însăși. Sfatul ei da­că treci prin­tr-o si­tuație si­mi­la­ră? Să ieși din zo­na de con­fort și să pleci într-o va­ca­nță, sin­gu­ră. Ea spu­ne că în acest fel se poa­te pro­du­ce o vin­de­ca­re ce nu are ni­cio le­gă­tu­ră cu mi­ra­co­le­le, chiar da­că asta nu ex­clu­de du­re­rea, ci îmbrățișa­rea ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.