NICI ORE­ZUL NU VA MAI FI CE- A FOST

Marie Claire (Romania) - - News -

Până la sfârși­tul se­co­lu­lui, ore­zul ar pu­tea să nu mai co­nți­nă la fel de mul­tă vi­ta­mi­nă B, dar și pro­tei­ne și mi­ne­ra­le, ca în acest mo­ment. Un stu­diu in­ter­nați­o­nal re­a­li­zat de Sci­en­ce Advan­ces a scos la ive­a­lă fap­tul că atunci când con­cen­trați­i­le de di­o­xid de carbon cau­za­te de po­lua­re vor de­ve­ni foar­te mari, vor pri­va cul­tu­ri­le de orez de vi­ta­mi­ne­le B1, B2, B5 și B9. O ase­me­nea schim­ba­re va lo­vi cel mai ta­re po­pu­lația din Asia. Cer­ce­tă­to­rii spun că pes­te 600 de mi­li­oa­ne de oa­meni, pen­tru ca­re ore­zul es­te mânca­rea de ba­ză, vor ris­ca ast­fel un de­fi­cit de vi­ta­mi­na B. Ace­as­ta es­te ese­nția­lă pen­tru fun­cți­o­na­rea crei­e­ru­lui și su­sți­ne evo­luția be­be­luși­lor în sta­di­ul ute­rin.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.