ACORDURI EFERVESCENTE

Marie Claire (Romania) - - Beauty - JA­CHE­TĂ DOL­CE & GAB­BA­NA

În pe­ri­oa­da stră­lu­ci­rii so­la­re, îți pro­pu­nem să-ți asor­te­zi ma­chia­jul ochi­lor cu in­ten­si­ta­tea di­mi­neți­lor și să op­te­zi pen­tru un mo­del cat-eye ne­con­venți­o­nal și au­ten­tic. Gal­be­nul de­vi­ne to­na­li­ta­tea ide­a­lă în acest sens, dar mi­ze­a­ză pe o nua­nță ce­va mai es­tom­pa­tă, pe ca­re să o aco­peri cu un strat de­li­cat de gloss tran­spa­rent, pen­tru un fi­nish glos­sy. Păs­tre­a­ză res­tul chi­pu­lui în tușe mi­ni­ma­lis­te, ast­fel încât să te bu­curi de un im­pact to­tal în zo­na pri­vi­rii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.