Flo­wer Balm, Win­ky Lux, 72 lei (sephora.ro)

Marie Claire (Romania) - - Beauty - Mă­dă­li­na Io­nes­cu, be­au­ty edi­tor

Am aștep­tat acest pro­dus în Ro­mânia ca pe pri­mă­va­ra din fi­e­ca­re an. L-am des­co­pe­rit inițial pe in­ter­net, în timp ce-mi fă­ce­am cer­ce­tă­ri­le zil­ni­ce, și m-a fra­pat, în pri­mul rând, prin as­pect: un nu­cleu tran­spa­rent prin ca­re se poa­te ve­dea o cri­zan­te­mă re­a­lă, în mi­nia­tu­ră. Ia­tă ce am ob­ser­vat du­pă ce l-am tes­tat re­cent: chiar da­că tex­tu­ra es­te in­co­lo­ră, o tușă ro­za­lie va îmbră­ca per­fect și uni­form bu­ze­le, de­oa­re­ce pro­du­sul es­te con­stru­it în așa fel încât să fu­zi­o­ne­ze im­pe­ca­bil cu ph-ul pi­e­lii; apoi, con­fe­ră o hi­dra­ta­re ex­ce­len­tă, o sen­zație ide­a­lă de con­fort și o re­zis­te­nță înde­lun­ga­tă (a ră­mas pe bu­ze chiar și du­pă ma­sa de prânz). Cum ador par­fu­mul de co­cos, aces­ta es­te încă un atu ca­re m-a con­vins să fo­lo­sesc Flo­wer Balm în fi­e­ca­re zi.

3

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.