Dra­gon

Marie Claire (Romania) - - Style - FO­TO: VICTOR OANCEA STYLING: ANDRE­EA LEȚA

Îmbrățișe­a­ză na­tu­ra cu­ra­joa­să și sen­zua­lă a unu­ia din­tre ce­le mai îndră­gi­te per­so­na­je fe­mi­ni­ne ale se­co­lu­lui – Da­e­ne­rys Tar­ga­ryen – și îndrăz­nește să cu­ce­rești ten­di­nțe­le ex­tra­va­gan­te de toam­nă. Ale­ge o pe­re­che de bo­ti­ne din pi­e­le de rep­ti­lă și adap­te­az-o sti­lu­lui tău

BO­TI­NE JUST CAVALLI, SPORT COUTURE, 2 405 LEI

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.