Cu­prins

Marie Claire (Romania) - - Agenda -

EVENI­MEN­TE Mu­zi­cia­nul ir­lan­dez Da­mi­en Ri­ce vi­ne în Ro­mânia pen­tru un con­cert la Ope­ra Nați­o­na­lă din Bu­cu­rești, pe 2 oc­tom­brie. FILM Jeff Brid­ges joa­că în Vre­muri gre­le la El Roya­le, de pe 12 oc­tom­brie. CAR­TE Un aus­triac năs­cut în Elveția, ca­re cer­ce­te­a­ză fas­cis­mul în Eu­ro­pa de Est, a scris o is­to­rie a ce­lor 100 de ani ai Ro­mâni­ei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.