BACH & GERSHWIN

Marie Claire (Romania) - - Agenda -

Cu­nos­cu­tul vi­o­lo­nist Ni­gel Ke­ne­dy re­vi­ne în Ro­mânia cu un nou con­cert. Eveni­men­tul va avea loc pe 8 oc­tom­brie 2018 la Sa­la Pa­la­tu­lui. Ni­gel Ken­ne­dy va bu­cu­ra spec­ta­to­rii cu acor­du­ri­le ce­le­bre ale pi­e­se­lor lui Jo­hann Se­bas­tian Bach și Ge­or­ge Gershwin. Artis­tul va tre­ce de la mu­zi­ca cla­si­că a înce­pu­tu­lui de se­col XVIII la so­no­ri­tăți­le de jazz sim­fo­nic ale înce­pu­tu­lui de se­col XX. Bi­le­te­le au prețuri cu­prin­se între 99 și 349 lei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.