Sce­ne din­tr- o căs­ni­cie. Du­pă re­pe­ti­ţie De Ingmar Ber­gman

Marie Claire (Romania) - - Agenda -

O ediție ani­ver­sa­ră, pu­bli­ca­tă cu oca­zia cen­te­na­ru­lui Ingmar Ber­gman. „ Du­pă re­pe­ti­ţie es­te o re­pre­zen­ta­re a ar­tis­tu­lui la apo­geul ca­ri­e­rei sa­le, aflat în cul­mea glo­ri­ei, pen­tru ca­re ar­ta – te­a­trul și lo­cul lui pe sce­nă – es­te via­ţă, iar ori­ce altce­va es­te ilu­zie“, scrie The New York Ti­mes des­pre ace­as­tă car­te. Ingmar Ber­gman es­te unul din­tre cei mai in­flue­nți re­gi­zori de film ai se­co­lu­lui al Xx-lea. Edi­tu­ra Po­li­rom

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.