Less is MORE

Marie Claire (Romania) - - @Work Fashion -

Pi­e­se­le cu un de­sign APARENT SIM­PLU ne­ce­si­tă o ate­nție de­o­se­bi­tă - cu cât mai puți­ne de­ta­lii, cu atât mai greu DE OBȚI­NUT ARMONIA PER­FEC­TĂ. Ale­ge pi­e­se cla­si­ce în to­nuri ru­gi­nii, spe­ci­fi­ce TOAM­NEI

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.