EFEC­TE MUL­TI­PLE

Marie Claire (Romania) - - Shopping -

Ori­fla­me se­du­ce prin exper­ti­za sen­zo­ria­lă adu­să ri­tua­lu­lui de apli­ca­re a fon­du­lui de ten, oda­tă cu lan­sa­rea Gi­or­dani Gold Mas­ter­cre­a­ti­on. Produsul ofe­ră efec­te ime­dia­te de înti­ne­ri­re, do­ve­di­te cli­nic: re­du­ce aspec­tul li­ni­i­lor fi­ne și asi­gu­ră pi­e­lii un fi­ni­saj de cinci ori mai lu­mi­nos. De ase­me­nea, com­ple­xul Colour Cor­rect ga­ran­te­a­ză o adap­ta­re per­fec­tă la nua­nța na­tu­ra­lă a pi­e­lii, in­fu­zia de in­gre­di­en­te hră­ni­toa­re hi­dra­te­a­ză în pro­fun­zi­me, ex­trac­te­le din plan­te și din floa­rea de bu­jor hră­nesc op­tim te­nul, în timp ce FPS 18 și Pros­kin Pol­lu­ti­on Shi­eld pro­te­je­a­ză împo­tri­va efec­te­lor no­ci­ve ale soa­re­lui și po­luă­rii.

Fond de ten Gi­or­dani Gold Mas­ter­cre­a­ti­on, Ori­fla­me, 79,90 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.