Re­zer­vă acum

Marie Claire (Romania) - - VacanȚă -

Re­ve­li­on în Zan­zi­bar. Pa­ra­le­la 45 îți pro­pu­ne un se­jur de 11 zi­le/8 no­pți cu all in­clu­si­ve la ho­tel de 5*, cu Ci­na de Re­ve­li­on in­clu­să. Prețul pa­che­tu­lui înce­pe de la 2 645 eu­ro/per­soa­nă și in­clu­de tran­spor­tul cu com­pa­nia Qa­tar, tran­sfe­ru­ri­le ae­ro­port – ho­tel – ae­ro­port, ta­xe­le de ae­ro­port, opt no­pți de ca­za­re la Ho­tel Nep­tu­ne Pwani Be­a­ch Re­sort & Spa 5* all in­clu­si­ve. Ofer­tă de pri­mă­va­ră. Da­că vrei să re­zer­vi din timp, bu­cu­ră-te de ofer­ta spe­cia­lă din apri­lie. Se­ju­rul cos­tă 1 585 eu­ro/per­soa­nă. Pa­che­tul in­clu­de: șap­te no­pți cu all in­clu­si­ve la Blue­bay Be­a­ch Re­sort and Spa 4* în ca­me­ră du­blă garden vi­ew, bi­let de avi­on cu ple­ca­re pe 20.04, tran­sfe­ruri, ta­xe de ae­ro­port. Te­le­fon: 0374 45 45 45.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.