Re­zer­vă acum

Marie Claire (Romania) - - VacanȚă -

Zboa­ră cu Tur­kish Air­li­nes într-o va­ca­nță de șap­te zi­le, în pe­ri­oa­da 26.12.2018 – 03.01.2019. Ale­ge pro­gra­mul Coc­ktail Ho­li­days, ca­re cu­prin­de zbo­rul Bu­cu­rești – Ha­va­na – Bu­cu­rești via Istan­bul. Toa­te ta­xe­le sunt in­clu­se. Bo­nus: asi­gu­ra­re Tra­vel Pro­tec­ti­on Plus in­di­fe­rent de vârstă – cel mai com­plet pro­dus de asi­gu­ra­re per­so­na­li­zat in­clus în pa­chet. No­tă: au­to­ri­tăți­le cu­ba­ne­ze nu per­mit îmbar­ca­rea și de­bar­ca­rea în por­tu­ri­le cu­ba­ne­ze a per­soa­ne­le năs­cu­te în Cu­ba, in­di­fe­rent de nați­o­na­li­ta­te du­blă sau ța­ră de reșe­di­nță. Ru­găm să ți­neți cont atunci când fa­ceți re­zer­va­rea, pen­tru a nu apă­rea anu­lări de ul­tim mo­ment. De­ta­lii pe coc­ktail­ho­li­days.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.