FRU­MU­SEȚE DIN NA­TU­RĂ

Marie Claire (Romania) - - VacanȚă -

Înce­ar­că nua­nțe­le noii co­le­cții de la­curi de unghii Wild Ear­th de la CND, ca­re ex­plo­re­a­ză re­co­nec­ta­rea cu na­tu­ra, fi­e­ca­re cu­loa­re re­pre­zen­tând un as­pect al la­tu­rii săl­ba­ti­ce, bru­te. Noi­le to­na­li­tăți sunt dis­po­ni­bi­le în Vi­ny­lux™ Long We­ar și Shel­lac™ Brand Gel Po­lish. Le gă­sești în sa­loa­ne­le spe­cia­li­za­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.