Mi­le 22: Mi­si­u­ne se­cre­tă

Marie Claire (Romania) - - Cinema -

O echi­pă de pa­ra­mi­li­tari de eli­tă tre­bu­ie să tran­spor­te în si­gu­ran­ţă un de­ţi­nut străin ex­trem de im­por­tant pe o dis­tan­ţă de 22 de mi­le, de la am­ba­sa­da Ame­ri­cii până la punc­tul de ex­trac­ţie din su­dul Asi­ei. Sus­pec­tul de­ţi­ne in­for­ma­ţii de risc ma­jor pen­tru si­gu­ran­ţa mon­dia­lă, ca­re ar pu­tea de­cla­nșa ata­curi te­ro­ris­te ca­tas­tro­fa­le în toa­tă lu­mea. Cu Mark Wa­hlberg și John Mal­ko­vi­ch în ro­lu­ri­le prin­ci­pa­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.