Ma­ria Fi­li­pes­cu, de­sig­ner

Marie Claire (Romania) - - Maria Filipescu, Designer -

Mi-am luat acești bo­canci când eram într-un ci­ty bre­ak în Bar­ce­lo­na, pe la înce­pu­tul ve­rii. Hoi­nă­re­am pe stră­zi și i-am ză­rit într-o vi­tri­nă. A fost dra­gos­te la pri­ma ve­de­re! Am in­trat în ma­ga­zin, nu mă pu­te­am de­ci­de asu­pra cu­lo­rii … i-am pro­bat pe cei nu­de, mi se po­tri­ve­au per­fect. I-am luat și toa­tă va­ra i-am in­te­grat într-o mu­lți­me de con­tex­te ves­ti­men­ta­re. Sunt niște bo­canci Pal­la­di­um, din can­vas, cu tal­pă de cau­ci­uc și, sur­prin­ză­tor, se po­tri­vesc la toa­te ți­nu­te­le me­le: de la blu­gi ru­pți, sa­lo­pe­te, la ți­nu­te mai ela­bo­ra­te, cu că­măși over­si­zed sau rochii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.