Ma­ria Der­men­giu, ar­tist

Marie Claire (Romania) - - Shoes First -

Pe­re­chea mea pre­fe­ra­tă de pan­to­fi sunt cei din pi­e­le întoar­să, cu toc me­diu. Sen­zația de con­fort pri­me­a­ză pen­tru mi­ne. Atât sen­zația de moa­le ca­ti­fe­lat cât și le­je­ri­ta­tea mer­su­lui mă de­ter­mi­nă să îi aleg pe aceștia la fi­e­ca­re eveni­ment la ca­re sunt ne­voi­tă să par­ti­cip. Pen­tru mi­ne, ca pic­to­riță, sen­zați­i­le fac par­te din lu­mea mea, o sti­mu­le­a­ză. Le­je­ri­ta­tea cu ca­re pri­vesc lu­mea încon­ju­ră­toa­re se ma­ni­fes­tă și în ma­ni­e­ra în ca­re aleg să-mi port hai­ne­le, ac­ce­so­ri­i­le și încă­lță­min­tea. Am ales me­reu să merg pe un smart ca­sual look, ca­re să aco­pe­re atât ce­ri­nțe­le și ri­go­ri­le unui me­diu de bu­si­ness, cât și le­je­ri­ta­tea bi­ne ști­u­tă a me­di­u­lui cre­a­tiv.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.