No­e­mi Meil­man, PR spe­cia­list

Marie Claire (Romania) - - Shoes First -

Pan­to­fii mei preferați sunt o pe­re­che de Ni­ke Air­max, cum­pă­rați în sep­tem­brie 2012 din Las Ve­gas Nor­th Ou­tlet. I-am pur­tat cinci ani, cred că de vreo 500 de ori. În toam­na lui 2017 ave­au pânza gău­ri­tă fron­tal și îi încă­lțam doar când sco­te­am cățeii la plim­ba­re, du­pă mo­de­lul „Îi port până sunt ga­ta de arun­cat la pu­be­lă”. Dar mi-am amin­tit că am vă­zut la Bor­ba­la Fe­ren­cz (de­sig­ner ab­sol­vent de mas­ter UAD anul aces­ta) cum și-a cus­to­mi­zat pan­to­fii sport: a tur­nat cau­ci­uc pe toa­tă su­pra­fața „vă­tă­ma­tă”. Mi-a plă­cut atât de mult ide­ea, încât i-am dus pan­to­fii la „ SPA”. Re­zul­ta­tul? No­ua mea ve­che pe­re­che de Ni­kes, cus­to­med by Bor­ba­la. Da­că vreți și voi să le pre­lun­giți viața pan­to­fi­lor preferați, îi scri­eți lui Bor­ba­la pe Insta­gram.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.