CURSA SPAȚIALĂ. O NO­UĂ ETAPĂ

National Geographic Romania - - Sumar -

Se pot fa­ce bani din că­lă­to­ri­i­le spația­le? Text: Sam Ho­we Ver­ho­vek

Fo­to: Vin­cent Fo­ur­ni­er

Echi­pa Ha­ku­to, Ja­po­nia So­ra­to, ro­ve­rul con­stru­it de con­cu­re­nții ja­po­ne­zi pen­tru Goo­gle Lu­nar XPri­ze, aște­ap­tă într-o ca­me­ră cu at­mos­fe­ră con­tro­la­tă din To­kyo. Pri­mul grup cu fi­na­nța­re pri­va­tă ca­re du­ce pe Lu­nă un ve­hi­cul ca­re par­cur­ge 500 m și tran­smi­te ima­gini și vi­deo pe Pă­mânt va pri­mi 20 de mi­li­oa­ne $ – un pas mic că­tre ce ar pu­tea fi re­com­pen­se fi­nan­cia­re enor­me, ca­re ne îmbie de pe Lu­nă și din­co­lo de ea.

STÂNGA: DIN FULL MOON, DE MICHAEL LIGHT, 1999; ORIGINALUL APARȚINE NASA; FO­TO: MARK THIESSEN, NGM

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.