PORȚIUNEA CEA MAI ÎNTUNECATĂ

National Geographic Romania - - Explorează -

Soa­re­le va fi aco­pe­rit com­plet de Lu­nă pe o ban­dă la­tă de cir­ca 110 ki­lo­me­tri, ca­re es­te um­bra pro­priu-zi­să. În afa­ra aces­tei trai­ec­to­rii, în pe­num­bră, ob­ser­va­to­rii ar tre­bui să va­dă o eclip­să pa­rția­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.