CADE ÎNTU­NE­RI­CUL

National Geographic Romania - - Explorează - Text: Eve Conant

La au­gust , Lu­na va arun­ca o um­bră ca­re va tra­ver­sa Ame­ri­ca de Nord în pu­ţin pes­te o oră și ju­mă­ta­te, cu­fun­dând unele zo­ne în întu­ne­ric timp de mi­nu­te și de se­cun­de. Eclip­se­le so­la­re to­ta­le au loc doar atunci când Lu­na se află di­rect între Pă­mânt și Soa­re o oca­zie ra­ră, da­tă de or­bi­ta ușor încli­na­tă a Lunii. Eclip­sa din ace­as­tă va­ră întin­zându-se de la Sa­lem, Ore­gon, până la Char­les­ton, Ca­ro­li­na de Sud va fi pri­ma eclip­să so­la­ră to­ta­lă vi­zi­bi­lă în Sta­te­le Uni­te con­ti­nen­ta­le din ul­ti­mii de ani.

Dar vă aver­ti­zăm: nu vă ui­ta­ţi di­rect la Soa­re fă­ră pro­tec­ţie co­res­pun­ză­toa­re pen­tru ochi de­cât în tim­pul to­ta­li­tă­ţii, în um­bră!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.